Straffesag

SIGTET

Når politiet sigter dig for at have overtrådt loven, vil der melde sig flere problemer.

Hvis sigtelsen er grundløs, skal det sikres, at du ikke bliver dømt som uskyldig.

Hvis sigtelsen IKKE er grundløs, skal sagen tackles, så skaderne bliver mindst mulige og så du kan komme videre med din tilværelsen.

HVAD MÅ POLITIET?

En straffesag begynder med politiets efterforskning. Derefter vil de afhøre den mistænkte, sigte ham/hende, og så skrider til anholdelse, eventuelt varetægtsfængsle vedkommende.

Hvis man bliver sigtet skal man passe på og ikke lade sig lokke i en fælde.

Har du en forsvarsadvokat vil han/hun nøje at følge med i, om politiet går korrekt til værks og ikke går i "selvsving".

HVAD SKER DER I RETTEN?

Strafferet er en jungle af indviklede regler og betingelser, der skal være opfyldt for at kunne idømme straf. Her vil din advokat hjælpe dig med at kontrollere, at det hele går rigtigt til.

FORSTÅELSE

Det drejer sig ikke kun om jura. Afgørende for at yde det bedst mulige forsvar er, at din advokat sætter sig ind i din situation og forstår dine forudsætninger og bevæggrunde.

ENGAGEMENT

I en straffesag er du, som borger, oppe imod en statsmagt, der har ubegrænsede ressourcer til rådighed. Når retsmaskineriet først kører, lader det sig ikke bare stoppe. Det kræver en engageret indsat, at forsvare sig mod anklagemyndigheden.

FORSVARERENS ROLLE

Forsvareren vil altid være på din side og du har fri og ukontrolleret adgang til at tale med vedkommende. Han/hun har absolut tavshedspligt og sikrer, at politiet under efterforskningen handler korrekt, så din retssag bliver retfærdig.

Advokaten er din rådgiver og sammen lægger I lægger en strategi for, hvordan din sag skal tackles.

FORSVARSADVOKAT

Kontakt forsvarsadvokat Michael Bjørn Hansen:

Kontortelefon: 38 42 28 28
Døgntelefon: 27 20 13 01

10 GODE RÅD NÅR POLITIET BANKER PÅ

sigtet-af-politiet
hvad-sker-der-i-retten
forsvarsadvokat