Straffesag

En straffesag forløber på følgende måde:

SIGTET AF POLITIET

Sigtet af PolitietNår politiet sigter en person for at have overtrådt loven, melder der sig en række problemer. Som forsvarsadvokat giver jeg her en redegørelse for din situation:

Er sigtelsen grundløs, skal det sikres, at du ikke dømmes som uskyldig.

Er sigtelsen ikke helt grundløs, skal sagen tackles, så skaderne bliver mindst mulige, og det skal sikres, at du kan komme videre i tilværelsen.

HVAD MÅ POLITIET?

Efterforskningen er starten på en straffesag. Det er her, politiet er på banen med afhøringer, sigtelse, anholdelse og eventuelt varetægtsfængsling.

Det er i den fase, retssagen lines op. Det er vigtigt, at du som sigtet ikke bliver lokket i en fælde.

Det er forsvarsadvokatens opgave nøje at følge med i, om politiet går korrekt til værks.
Politiet går let i selvsving. Det kræver indsigt og årvågenhed at stoppe vildskuddene.

HVAD SKER DER I RETTEN?

Strafferetten er en jungle. Reglerne er indviklede, og en række betingelser skal være opfyldt for at kunne idømme straf. Det er vigtigt, at din advokat kontrollerer, at det går rigtigt for sig.

FORSTÅELSE

Det drejer sig ikke kun om jura. Det er afgørende for, at yde det bedst mulige forsvar, at din advokat virkelig sætter sig ind i din situation. Din advokat skal forstå dine forudsætninger og bevæggrunde for virkelig at kunne forsvarer dig.

ENGAGEMENT

I en straffesag er du som borger oppe imod en statsmagt, der har ubegrænsede ressourcer til rådighed. Når retsmaskineriet kører, lader det sig ikke bare stoppe. Det kræver en engageret indsat, når din advokat skal forsvare dig mod anklagemyndigheden.

FORSVARERENS ROLLE

Systemet er indrettet således, at du som sigtet kan få en person, der står 100 % på din side.

Forsvareren er din mand, og du har fri og ukontrolleret adgang til at tale med vedkommende. Du kan drøfte alt med din forsvarer, og vedkommende har absolut tavshedspligt.

Din forsvarer skal sikre, at politiet handler korrekt under efterforskningen, og at din retssag bliver retfærdig. Forsvareren er også din rådgiver. Med forsvareren lægger du en strategi for, hvordan sagen skal tackles.

FORSVARSADVOKAT

ForsvarsadvokatHar du brug for en forsvarsadvokat, der bakker dig 100 % op, og som kan sin jura, er du velkommen til at kontakte mig.

Det er gratis at ringe og drøfte udsigterne for din sag.

KONTAKT

Kontortelefon: 38 42 28 28
Døgntelefon: 27 20 13 01

Venlig hilsen

Michael Bjørn Hansen, advokat

10 GODE RÅD NÅR POLITIET BANKER PÅ

sigtet-af-politiet
hvad-sker-der-i-retten
forsvarsadvokat