Socialt bedrageri

VANSKELIGE REGLER

Det kan være risikabelt at modtage sociale ydelser.

Reglerne om udbetaling af sociale ydelser er yderst komplicerede. Så komplicerede, at sagsbehandlerne ikke altid selv kan overskue situationen.

Selvfølgelig forekommer det, at modtagere af sociale ydelser begår fejl eller handler forkert. Hvis dette ikke gøres med vilje eller for at snyder, er det IKKE strafbart.

Nogle sagsbehandlere har et negativt menneskehensyn. Hver en fejl fortolkes som et forsøg på at snyde.

POLITIANMELDELSE

Som sagsbehandler har man ryggen fri, hvis man foretager politianmeldelse af en borger, der har fået for meget i sociale ydelser.

Med en politianmeldelse sættes et meget ubehageligt forløb i gang.

Imidlertid er det relativt sjældent, at en sag om en forkert udbetalt ydelse ender med straf for socialbedrageri.

GOD TRO

Situationen er ofte den, at modtageren har været i god tro. Det forekommer også, at der er blevet spillet med helt åbne kort, men hvor sagsbehandlerne har overset de relevante informationer.

Når der rejses sigtelse for socialbedrageri, er det vigtigt at have en advokat, der er i stand til at gennemskue den sagsbehandling, der er foregået.

UDREDE TRÅDENE

Systemet har ofte en forudfattet mening om, at borgerne har snydt. Det drejer sig om at pille systemets ”historie” fra hinanden – om at udrede trådene.

Hvis du ønsker en advokat, der har erfaring med at gennemgå den sagsbehandling, der er foregået, og med at tilbagevise sagsbehandlerens påstande, kan du kontakte undertegnede.

Med den rigtige indsats kan et socialbedrageri falde sammen til ingen ting.

Hvis du ønsker en effektiv indsats i en sag om socialbedrageri, er du velkommen til at kontakte mig. Tlf. 38 42 28 28 eller tlf. 27 20 13 01 (døgntelefon).

Michael Bjørn Hansen, Forsvarsadvokat

Læs udtalelser fra tidligere klienter her

PS.

Kommunerne har oprettet såkaldte kontrolgrupper, hvor succeskriteriet er at indkræve flest mulige penge. Hver medarbejder skal helst opkræve 5 mio. kr om året. Der bruges ofte hårhændede metoder, der er i strid med lovgivningen. Det forekommer, at kontrolmedarbejderne gennemfører afhøring af borgeren i en situation, hvor denne burde have været sigtet og besikket en advokat.

Hvis du havner i et sådant forhør hos en kontrolmedarbejder, så sig fra og meddel vedkommende, at du først vil udtale dig efter, at du har talt med en advokat. Det er en ærlig sag, at man ikke kan overskue situationen og gerne vil tale med en advokat.

social bedrageri