Sigtet/Anholdt

Har politiet mistanke om, at du har begået noget strafbart  – småt eller stort  – skal de meddele dig, at du er sigtet.

Politiet har altid ret til at få oplyst dit navn, adresse og fødselsdag.

DET NEGATIVE VED EN SIGTELSE

Det er krænkende at få at vide, at man er sigtet for et strafbart forhold og ret belastende at være udsat for en strafferetlig efterforskning.

RETTIGHEDER

Når politiet sigter dig, skal de oplyse dig om, hvad du er sigtet for, men du behøver ikke at udtale dig.

Som sigtet kan du kræve, at din advokat kommer til stede.

Du har ret til at udtale dig om det, der sker i sagen, og har ret til at være til stede ved retsmøder.

En sigtet har krav på, at politiet udarbejder rapporter om hvad, der sker i sagen.

Hvis du ønsker det, har du krav på at få oplyst betjentens navn og til at se politiskilt, hvis vedkommende er i civil.

FORLØBET

Hvis efterforskningen når så langt, at politiet oversender sagen til retten, vil sigtelsen skifte til en tiltale.

Politiet kan opretholde en sigtelse uanset deres efterforskning ikke i første omgang har ført til et resultat.

Frafalder politiet en sigtelse, skal den sigtede have det at vide.

Som hovedregel får man ikke erstatning for en uberettiget sigtelse.

Man kan blive sigtet uden at blive anholdt.

ANHOLDT

For at blive anholdt, skal der være begået et strafbart forhold.

Politiet skal kunne påvise en rimelig grund til, at den anholdte er mistænkt for det strafbare forhold.

Anholdelsen skal være nødvendig for at:

  • hindre yderligere kriminalitet
  • sikre den anholdtes tilstedeværelse
  • hindre den anholdtes samkvem med andre

Politiet må gerne foretage kropsvisitation af den anholdte.

De må også fratage en anholdt farlige genstande og har lov til at tage vedkommendes penge i forvaring.

De må fotografere den anholdte og tage fingeraftryk. Fotografiet skal tilintetgøres, hvis den anholdte senere bliver frifundet.

Politiet må afhøre en anholdt, men den anholdte er ikke forpligtet til at udtale sig - det er ikke strafbart at lyve.

Politiet har ov til at anbringe den anholdte i en celle.

RETTIGHEDER

Politiet skal oplyse, hvad der er årsag til anholdelsen samt tidspunktet for anholdelsen. Der skal udfærdiges en politirapport om det.

En anholdt har krav på at gå på toilettet og på mad og drikke, hvis anholdelsen trækker ud.

Er det nødvendigt, skal politiet tilkalde en læge til den anholdte, som også har krav på at ringe til en advokat samt på at give sine pårørende besked om anholdelsen.

Ved afhøring kan den anholdte kræve, at vedkommendes advokat er til stede.

OPHØR

Når det forhold, der nødvendiggør anholdelsen, bortfalder, skal den anholdte løslades. Det gælder dog ikke, hvis der er grundlag for varetægtsfængsling.

En anholdelse må ikke vare længere end 24 timer.

Hvis politiet ønsker at frihedsberøve en person i mere end 24 timer, skal vedkommende stilles for en dommer, der kan træffe beslutning om varetægtsfængsling.

ERSTATNING

Har man været uberettiget anholdt, kan man kræve erstatning:

Anholdelse op til 10 min. giver 900 kr.
Anholdelse op til fem timer giver 2.600 kr.
Frihedsberøvelse i et døgn giver 6.300 kr.

GODE RÅD, HVIS DU BLIVER SIGTET OG ANHOLDT

Vær ikke overmodig.
Tænk dig godt om, inden du lader dig afhøre af politiet.
Det kan være en god idé at drøfte sagen med en advokat inden, du udtaler dig.
Det er tilladt, at nægte at udtale sig og at lyve overfor politiet.
Du har ike pligt til at underskrive politirapporten.
Du kan altid kræve, at din advokat skal være til stede, når du bliver afhørt af politiet.
Det skader ikke din sag, at kræve din advokats tilstedeværelse eller at nægte at udtale dig.
Politiet vil ofte fortælle dig, at du kommer hurtigere hjem, hvis der ikke skal tilkaldes en advokat og hvis du udtaler dig.

Har du har brug for en forsvarsadvokat, er du velkommen til at kontakte mig:
27 20 13 01 (døgntelefon).

Læs udtalelser fra tidligere klienter her

Male Judge Signing Document At Desk