Sigtet/Anholdt

Når politiet har mistanke om, at du har begået et strafbart forhold – stort eller lille – skal politiet meddele dig, at du er sigtet.

Politiet har altid ret til at få oplyst: navn, adresse og fødselsdag.

DET NEGATIVE VED EN SIGTELSE

Det er krænkende at få at vide, at man er sigtet for et strafbart forhold.

Det er belastende at være udsat for en strafferetslig efterforskning.

RETTIGHEDER

Når politiet sigter dig, skal du have oplyst, hvad du er sigtet for, og at du ikke behøver at udtale dig.

Den sigtede kan kræve, at vedkommendes advokat kommer til stede.

Den sigtede har ret til at udtale sig om det, der sker i sagen, og har ret til at være til stede ved retsmøder.

Den sigtede har krav på, at politiet udarbejder rapporter om det, der sker i sagen.

Hvis den sigtede ønsker det, har vedkommende krav på at få oplyst politibetjentens navn og til at se ”politiskilt”, hvis vedkommende er i civil.

FORLØBET

Hvis efterforskningen når så langt, at politiet oversender sagen til retten skifter sigtelsen til en tiltale.

Politiet kan godt opretholde en sigtelse uanset politiets efterforskning ikke i første omgang fører til et resultat.

Hvis politiet frafalder en sigtelse, skal den sigtede have det at vide.

Som hovedregel får man ikke erstatning for en uberettiget sigtelse.

Man kan godt blive sigtet uden at blive anholdt.

ANHOLDT

For at blive anholdt, skal der være begået et strafbart forhold.

Politiet skal kunne påvise en rimelig grund til, at den anholdte er mistænkt for det strafbare forhold.

Anholdelsen skal være nødvendig

  • For at hindre yderligere kriminalitet eller
  • For at sikre den anholdtes tilstedeværelse eller
  • For at hindre den anholdtes samkvem med andre.

Politiet må foretage en kropsvisitation af den anholdte.

Politiet må gerne fratage den anholdte farlige genstande og tage vedkommendes penge i forvaring.

Politiet må gerne fotografere den anholdte og tage fingeraftryk. Fotografiet skal tilintetgøres, hvis den anholdte senere bliver frifundet.

Politiet må gerne afhøre den anholdte, men den anholdte er ikke forpligtet til at udtale sig, og det er ikke strafbart at lyve.

Politiet må gerne anbringe den anholdte i en celle.

RETTIGHEDER

Politiet skal oplyse, hvad der er årsag til anholdelsen og tidspunktet for anholdelsen. Der skal udfærdiges en politirapport om anholdelsen.

Anholdte har krav på at gå på toilettet og på mad og drikke, hvis anholdelsen trækker ud.

Hvis det er nødvendigt, skal politiet tilkalde læge til den anholdte.

Anholdte har krav på at ringe til en advokat og på at give sine pårørende besked om anholdelsen.

Ved afhøring kan den anholdte kræve, at vedkommendes advokat er til stede.

OPHØR

Når det forhold, der nødvendiggør anholdelsen, bortfalder, skal den anholdte løslades. Det gælder dog ikke, hvis der er grundlag for varetægtsfængsling.

En anholdelse må ikke vare længere end 24 timer.

Hvis politiet ønsker at frihedsberøve en person i mere end 24 timer, skal vedkommende stilles for en dommer, der kan træffe beslutning om varetægtsfængsling.

ERSTATNING

Hvis man har været uberettiget anholdt, kan man kræve erstatning.

Anholdelse op til 10 min. giver 900 kr. i erstatning.
Anholdelse op til fem timer giver 2.600 kr. i erstatning.
Frihedsberøvelse i et døgn giver 6.300 kr. i erstatning.

GODE RÅD, HVIS DU BLIVER SIGTET OG ANHOLDT

Vær ikke for overmodig.
Tænk dig godt om, inden du lader dig afhøre af politiet.
Det kan være en god idé at drøfte sagen med en advokat, inden du udtaler dig til politiet.
Det er tilladt at nægte at udtale sig til politiet og at lyve overfor politiet.
Lad være med at underskrive politirapporten.
Du kan altid kræve, at din advokat skal være til stede, når du bliver afhørt af politiet.
Det skader ikke din sag at kræve din advokats tilstedeværelse eller at nægte at udtale sig.
Politiet vil typisk fortælle dig, at du kommer hurtigere hjem, hvis der ikke skal tilkaldes en advokat og hvis du udtaler dig.

Hvis du har brug for en forsvarsadvokat, er du velkommen til at kontakte mig:
27 20 13 01 (døgntelefon).

Læs udtalelser fra tidligere klienter her

Male Judge Signing Document At Desk