Hvad må politiet ?

Bogen ”Hvad må politiet?” udkom på Nyt Juridisk Forlag i 2010. Det er en  forbrugervejledning, hvis man har behov for juridisk førstehjælp.

Finder du ikke svar i bogen, så kan du kontakte forfatteren, advokat Michael Bjørn Hansen:

mbh@forsvars-advokat.dk

I et moderne samfund, styret af mange regler, er politiet en del af vores hverdag. Nogen gange hjælper de os, andre gange kan deres henvendelse til os være mindre behagelig eller endog overrumplende og kan have vidtrækkende konsekvenser. Så er det vigtigt at kende reglerne.

Da du ikke altid har en advokat ved hånden, kan du i bogen “Hvad må politiet?” få et overblik over dine rettigheder og pligter overfor politiet og samtidig få et indblik i politiets arbejdsmetoder,

politiside