Økonomisk kriminalitet

HÅRFIN BALANCE

Grænsen til økonomisk kriminalitet kan være hårfin. Det, der tegnede til at være et avanceret projekt, kan af myndighederne blive stemplet som økonomisk kriminalitet.

SIGTET

Økonomisk kriminalitet kan medføre straf for bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig, skattesvig mv.

Hvis du er blevet sigtet i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet, har du brug for en advokat, der kan give politiet et modspil.

SELVSVING

Når politiet og evt. andre myndigheder får færten af økonomisk kriminalitet, går de ofte i selvsving. Efter politiets opfattelse er der ikke grænser for, hvor kreativ den sigtede har været. Kun fantasien sætter grænser for myndighedernes luftkasteller.

Sager vedrørende økonomisk kriminalitet er sjældent så alvorlige som politiet spiller ud med. I mange tilfælde viser det sig, at der slet ikke er grundlag for et strafansvar.

MODSPIL

Det kræver et ihærdigt og professionelt modspil fra en advokat at få Politiet ”ned på jorden” i en sag om økonomisk kriminalitet.

Advokaten skal kunne analysere transaktioner og regnskaber, og skal kunne sin erhvervsret, selskabsret og skatteret.

Et sådant modspil kan medføre, at Politiet opgiver en sigtelse for økonomisk kriminalitet.

EFTERFORSKNINGEN

I sager om økonomisk kriminalitet er Politiet nødsaget til at foretage et omfattende efterforskningsarbejde. Politiet starter på bar bund, og det er under efterforskningen, at der samles materiale til en domfældelse.

Sager vedrørende økonomisk kriminalitet er ofte særdeles ressourcekrævende. Der skal typisk fremskaffes omfattende beviser for at dømme i en sag om økonomisk kriminalitet.

Hvis efterforskningen ikke giver resultater, må Politiet opgive sagen. Mange sager om økonomisk kriminalitet løber ud i sandet.

I retsplejeloven er der hjemmel til at opgive tiltale, hvis Politiet skønner, at bevisbyrden ikke kan løftes, eller hvis sagen skønnes at blive for ressourcekrævende i forhold til resultatet.

DEN RETTE ADVOKAT

I sager vedrørende økonomisk kriminalitet er det meget vigtigt, at den rette forsvarer kommer tidligt på banen. Jo tidligere den rette indsats sættes ind, jo større er chancen for, at sagen falder til jorden.

FÅ EN SAMTALE

Hvis du er så uheldig, at du er blevet involveret i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet, er du velkommen til at få min vurdering af, hvordan din sag står.

Det er gratis at ringe: 38 42 28 28 eller 27 20 13 01 (døgntelefon).

Michael Bjørn Hansen, advokat

økonomisk kriminalitet