Økonomisk kriminalitet

HÅRFIN BALANCE

Grænsen, for hvad der er økonomisk kriminalitet, er hårfin. Det, der tegnede til at være et avanceret projekt, kan af myndighederne blive stemplet som økonomisk kriminalitet.

SIGTET

Økonomisk kriminalitet kan medføre straf for bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig, skattesvig mv.

Er du blevet sigtet i en sag om økonomisk kriminalitet, har du brug for en advokat, der kan give politiet modspil.

SELVSVING

Når politiet og evt. andre myndigheder får færten af økonomisk kriminalitet, går de ofte i selvsving. Efter deres opfattelse er der ikke grænser for, hvor kreativ den sigtede har været. Kun fantasien sætter grænser for myndighedernes luftkasteller.

Sager om økonomisk kriminalitet er dog sjældent så alvorlige, som politiet spiller ud med. I mange tilfælde har det vist sig, at der slet ikke er grundlag for et strafansvar.

MODSPIL

Det kræver et ihærdigt og professionelt modspil fra en advokat at få politiet ”ned på jorden” i en sag om økonomisk kriminalitet.

Advokaten skal kunne analysere transaktioner og regnskaber, og skal kunne sin erhvervsret, selskabsret og skatteret.

Et kvalificeret modspil kan medføre, at politiet må opgive deres sigtelse.

EFTERFORSKNINGEN

Politiet foretager et meget omfattende efterforskningsarbejde. De starter som regel på bar bund, og under efterforskningen samler de materiale til en domfældelse.

Disse sager er ofte særdeles ressourcekrævende, idet der skal fremskaffes omfattende beviser.

Giver efterforskningen ikke resultater, må politiet opgive og sagen løber ud i sandet.

I retsplejeloven er der hjemmel til at opgive tiltale, hvis politiet skønner, at bevisbyrden ikke kan løftes, eller hvis sagen skønnes at blive for ressourcekrævende i forhold til resultatet.

DEN RETTE ADVOKAT

Det er vigtigt, at en forsvarer kommer tidligt på banen. Jo tidligere indsats, jo større er chancen for, at sagen falder til jorden.

FÅ EN SAMTALE

Er du uheldig og er blevet involveret i en sag om økonomisk kriminalitet, kan jeg give dig en vurdering af, hvor din sag står.

Ring på: 38 42 28 28 eller 27 20 13 01 (døgntelefon).

økonomisk kriminalitet