Bøde/Fængsel

DOMMEN

En dom kan lyde på frifindelse.

Lyder dommen IKKE på frifindelse, kan straffen være bøde eller fængsel.

BØDE

F.eks. kan en dom lyde på 5 dagbøder à 200 kr.

Betales bøderne ikke kan politiet ”omveksle” de 5 dagbøder til 5 dages fængsel. Det kaldes forvandlingsstraf. Har man midler til at betale bøden, kan man IKKE selv kræve ”omveksling” til forvandlingsstraf.

Det er relativt nemt at få en afdragsordning med politiet, så forvandlingsstraf kan undgås.

FÆNGSEL

En fængselsdom kan enten være betinget eller ubetinget.

BETINGET FÆNGSEL

Hvis en fængselsdom er betinget, skal straffen ikke fuldbyrdes, såfremt betingelserne overholdes.

Det er en betingelse, at man ikke begår kriminalitet typisk i 3 år.

Endvidere kan det gøres til en betingelse, at man underkaster sig tilsyn og evt. behandling (f.eks. alkoholafvænning).

Hvis betingelserne ikke opfyldes, tager retten stilling til, om der skal ske afsoning.

SAMFUNDSTJENSTE

En betinget dom kan også gøres betinget af, at man udfører samfundstjeneste.

Samfundstjeneste indebærer, at man indenfor en periode skal udføre fra mindst 30 til maksimalt 240 timers samfundstjeneste. Det er retten, der fastsætter antallet af timer og perioden for afvikling af tjenesten. Det er meningen, at man skal kunne passe sit arbejde ved siden af.

Tjenesten udføres typisk på en social eller kulturel institution.

Hvis man ikke udfører den pådømte samfundstjeneste, er der grundlag for, at den betingede dom fuldbyrdes.

FODLÆNKE

Hvis man er idømt op til 6 måneders fængsel kan man afsone med en fodlænke.

Fodlænke-ordningen går ud på, at man passer sit normale arbejde, men skal opholde sig i hjemmet, når man har fri. En radiosender i fodlænken afslører, om man forlader sit hjem i utide.

Hvis man ikke overholder reglerne for fodlænke-ordningen, skal man istedet afsone i et fængsel.

UBETINGET FÆNGSEL

En ubetinget fængselsdom medfører, at man skal afsone den fængselsstraf, man er blevet idømt. En fængselsstraf kan gå fra 7 dage til livstid.

En fængselsdom afsones enten i et lukket eller et åbent fængsel.

I et lukket fængsel er der effektive hindringer for flugt: ringmur og celler med tremmer for vinduerne.

I et åbent fængsel bor man i barakker og der er ikke egentlige fysiske hindringer for flugt. Der er mere afslappet i et åbent fængsel.

Det er straffens længde, lovovertrædelsens karakter og ens personlige forhold, der er afgørende for valget mellem lukket og åbent fængsel.

PRØVELØSLADELSE

Ved afsoning af en ubetinget fængselsstraf kan man blive prøveløsladt, når 2 / 3 af straffen er afsonet. Ved domme på 3 måneders fængsel og derunder, kan der ikke ske prøveløsladelse.

Man har ikke krav på prøveløsladelse. Hvis kriminalforsorgen vurderer, at prøveløsladelse er utilrådelig f.eks. på grund af risiko for ny kriminalitet, kan prøveløsladelse nægtes.

BEHANDLINGSDOM

Er man psykisk syg, kan man få en behandlingsdom i stedet for almindelig straf.

Det kan være en fordel at blive fri for at komme i fængsel, men det er også en belastning at få en behandlingsdom. Bl.a. skal man underkaste sig behandling, der kan være omfattende.

STRAFFEATTEST

Fældende domme bliver også indført i ens straffeattest. Ved ansættelser anmoder mange arbejdsgivere om at se straffeattest. Straffeattesten udgør således i praksis en tillægsstraf, der kan være belastende for mange.

En straf indføres først i straffeattesten, når dommen er endelig.

Bøder medtages i 2 år på straffeattesten.

Betingede domme medtages i 3 år på straffeattesten.

Ubetingede domme medtages i 5 år efter sanktionen er ophørt.

HAR DU SPØRGSMÅL

Det gælder først og fremmest om at få en advokat, der gør, hvad der er menneskeligt muligt for, at du bliver frikendt.

Imidlertid er det ikke altid muligt at blive frikendt.

Hvis du har spørgsmål om din sag eller om reglerne vedrørende bøder, fængsel og fuldbyrdelse af domme, er du velkommen til at ringe:  38 42 28 28 eller 27 20 13 01 (døgntelefon).

Businessman signing a document or contract