Bøde/Fængsel

DOMMEN

En dom kan lyde på frifindelse eller på straf i form af bøde eller fængsel.

BØDE

En dom kan f.ex. lyde på 5 dagbøder à 200 kr.

Kan du ikke betale, har politiet ret til at”omveksle” dommen til 5 dages fængsel, det kaldes forvandlingsstraf. Har du midler til at betale bøden, kan du IKKE forlange forvandlingsstraf.

Men det er muligt at få en afdragsordning, så forvandlingsstraf undgås.

FÆNGSEL

En fængselsdom kan være betinget eller ubetinget.

BETINGET FÆNGSEL

Er dommen betinget, skal straffen ikke fuldbyrdes, dog er kravet, at betingelserne SKAL overholdes og at man ikke begår ny kriminalitet i ex. 3 år.

Det kan også gøres til en betingelse, at man underkaster sig tilsyn og evt. behandling (f.eks. alkoholafvænning).

Hvis betingelserne ikke opfyldes, tager retten stilling til, om der skal ske afsoning.

SAMFUNDSTJENSTE

En betinget dom kan også gøres betinget af, at man udfører samfundstjeneste.

Samfundstjeneste indebærer, at man indenfor en bestemt periode skal udføre samfundstjeneste, det er fra 30 til maksimalt 240 timers arbejde. Det er retten, der fastsætter antallet af timer og periode, sådan så man har mulighed for at passe sit daglige arbejde.

Tjenesten bliver typisk udført på en social eller kulturel institution.

Udfører man IKKE den pådømte samfundstjeneste, er der grundlag for, at fuldbyrde den betingede dom.

FODLÆNKE

Er man idømt op til 6 måneders fængsel, har man mulighed for at afsone med fodlænke.

Det betyder, at at man kan at passe sit normale arbejde, men skal opholde sig i sit hjem, når man har fri. Forlader man hjemmet i utide, vil en radiosender afsløre det

Overholder man IKKE reglerne, skal man afsone i et fængsel.

UBETINGET FÆNGSEL

En ubetinget dom medfører, at man skal afsone den idømte fængselsstraf, der kan gå fra 7 dage til livstid.

Afsoningen foregår enten i et lukket eller i et åbent fængsel.

I et lukket fængsel er der effektive hindringer for flugt. Der er ringmur omkring og celler med tremmer for vinduerne.

I et åbent fængsel er der mere afslappet. Her bor bor man i barakker og ikke egentlige fysiske hindringer for flugt.

Straffens længde, lovovertrædelsens karakter og ens personlige forhold, er afgørende for valget mellem lukket og åbent fængsel.

PRØVELØSLADELSE

Ved afsoning af en ubetinget fængselsstraf kan man blive prøveløsladt, når 2/3 af straffen er afsonet. Ved domme på 3 måneder og derunder, kan der IKKE ske prøveløsladelse.

Man har ikke noget krav på prøveløsladelse. Så hvis kriminalforsorgen vurderer, at prøveløsladelse ikke er tilrådeligt f.eks. på grund af risiko for ny kriminalitet, kan det nægtes.

BEHANDLINGSDOM

Er man psykisk syg, er en behandlingsdom mulig.

En behandlingsdom sender dig ikke i fængsel, men er belastende i og med, man skal lade sig underkaste en omfattende behandling på ubestemt tid.

STRAFFEATTEST

Fældende domme vil blive indført i ens straffeattest. Mange arbejdsgivere anmoder ved ansættelse om at se straffeattest. I praksis kan den derfor komme til at udgøre en slags tillægsstraf, som kan være belastende.

Først når dommen er endelig, indføres straffen i straffeattesten.

Bøder medtages på straffeattesten i 2 år.

Betingede domme medtages i 3 år.

Ubetingede domme medtages i 5 år efter sanktionen er ophørt.

HAR DU SPØRGSMÅL

Det er vigtigt at finde en advokat, der vil gøre, hvad der er menneskeligt muligt for, at du bliver frikendt.

Men det er ikke altid muligt at blive frikendt.

Så har du spørgsmål om din sag eller om reglerne, bøder, fængsel eller om fuldbyrdelse af domme, er du velkommen til at ringe på 38 42 28 28 eller 27 20 13 01 (døgntelefon).

Businessman signing a document or contract